Gedragsregels voor spelers

Het doel van de club is drieledig:

 • Het is de bedoeling dat de spelers zich amuseren.
 • We trachten een zo goed mogelijke opleiding te voorzien. (= verschillend van winnen)
 • We trachten ze een aantal waarden bij te brengen.

Respect

 • Respect voor de ander (speler, teamgenoot, tegenstander, trainer, scheidsrechter, ouder…)
 • Respect voor diversiteit  (taal, afkomst, religie, geslacht, kleur, handicap…)
 • Respect voor uitrusting (stadion, kledij, douche, veld, sportuitrusting, infrastructuur …)
 • Respect voor de regels (leven in de maatschappij, voetbal, club …)
 • Respect voor het milieu

Cohesie

 • Clubcohesie: trots op het dragen van de kleuren van de gemeente (liefde voor de club)
 • Teamcohesie: we winnen, we verliezen, we hebben plezier, we verbeteren, we groeien, we komen vooruit als een team.

Kameraadschap

 • De geest van een familieclub behouden

Wil

 • Bereidheid om het goed te doen
 • Bereidheid om zichzelf te overtreffen
 • Bereidheid om vooruitgang te boeken
 • Bereidheid om te winnen

Zelfdiscipline

 • Zelfdiscipline in zijn houding
 • Zelfdiscipline in zijn gedrag
 • Zelfdiscipline in zijn inzet
 • Zelfdiscipline in zijn verantwoordelijkheden

Meer dan 400 spelers, dat vraagt om een aantal reglementen om alles vlot te laten verlopen:

U6-U13

Opleiding

 • De trainingen starten en eindigen in de kleedkamers. Geen spelers op het veld voor de trainingen.
 • De selecties voor de wedstrijden worden in de kleedkamers gegeven, als iedereen klaar is. Wie te vroeg vertrekt zal niet geselecteerd worden.
 • Iedere speler is 10’ voor aanvang van de training aanwezig in de kleedkamer.
 • Douchen na de training is verplicht. (badslippers een aanrader)
 • Bij afwezigheid gelieve te verwittigen! (niet verwittigen = geen selectie voor de match)
 • Scheenbeschermers zijn verplicht.
 • Spelers die geen 75% aanwezigheid halen op het einde van het jaar zullen niet weerhouden worden voor het volgend seizoen.

Wedstrijd

 • Afspraak is 1u voor de wedstrijd. (op verplaatsing minstens 45’) Te laat op de afspraak = niet starten aan de wedstrijd.
 • Spelers en staff dragen kledij van de club.
 • Er worden maximaal 8 of 12 spelers geselecteerd.
 • Iedere speler krijgt minstens 50% speeltijd. We wisselen na 15’ en de spelers spelen op verschillende posities.
 • Beenbeschermers zijn verplicht.
 • Na elke thuiswedstrijd wordt er gedoucht en samen in de kantine rond de tafel drinken we fruitsap.
 • De selectie voor de wedstrijden zal afhangen van de inzet op training en het naleven van bovenstaand charter. Spelers die aan beide trainingen deelnemen zullen voorrang krijgen om de wedstrijd te spelen. Bij een geldig excuus kan de trainer toch beslissen om de speler die bij  één training afwezig was te selecteren, indien er minder dan 8 spelers beschikbaar zijn.

U15-U21

Opleiding:

 • Met al deze elementen zal rekening gehouden worden voor de selectie van de wedstrijden.
 • Tijdig aanwezig zijn op de trainingen.
 • Opvolgen van de richtlijnen van de staff tijdens de trainingen.
 • Zich voorbeeldig gedragen voor, tijdens en na de trainingen.
 • Respect hebben voor de infrastructuur, het materiaal en de kleedkamers!
 • De geplande taken uitvoeren ( kleedkamers en materiaal)
 • Beleefd zijn tegenover staff en medespelers.
 • Voor de selectie van de wedstrijden zal er rekening gehouden worden met de aanwezigheden op training.
 • Aanwezigheid op de activiteiten georganiseerd door Kvk.(eetfestijnen, tornooi,…)

Wedstrijd

 • Bel of stuur bij afwezigheid een bericht naar je coach, zo snel mogelijk voor de coach en ten laatste op vrijdagavond voor wedstrijden behalve in uitzonderlijke gevallen zoals ziekte bijvoorbeeld…. 

Verplichte kledij voor de wedstrijden.

 • Nieuwe training
 • Rode t-shirt
 • Rode short
 • Rode kousen
 • Het wedstrijdtruitje zal elke wedstrijd verdeeld worden door de afgevaardigde en moet , na elke wedstrijd terug ingeleverd worden.

Mededeling van gedragsregels

 • Document laten tekenen aangaande gedragsregels met de speler en/of ouders bij inschrijving in de club.
 • Herinnering aan ouders aan het begin van elk seizoen tijdens de “Presentatie Nieuw Seizoen” door de jeugdmanager en/of de jeugdopleidingsmanager.
 • Herinnering aan spelers door de trainer of coördinator tijdens één van de eerste trainingen van het nieuwe seizoen.
 • Herinnering aan ouders en spelers per e-mail aan het begin van elk seizoen.
 • Het hele jaar door aanwezig en toegankelijk op de website van de club.