Opleiding van jongeren

Verwelkom het grootste aantal jonge spelers uit Wemmel en buurgemeenten en laat ze de praktijk van het voetbal ontdekken. 

Train alle niveaus van spelers op een leuke manier in de 2 talen (NL/FR) en geef ze de kans om zich te ontwikkelen in de praktijk van het voetbal.

Veel plezier met voetballen, kinderen laten bloeien in hun team en binnen de club. Breng kinderen de trots bij van het dragen van het shirt van de club.

Leer de basisprincipes van voetbal volgens een trainingsplan en een niveau-evaluatieschema.

Het vergemakkelijken van de betrokkenheid van gezinnen, door hen welkom te heten en hen te betrekken bij de activiteiten van de club. KVK Wemmel is een familieclub.

Deel door de beoefening van voetbal de waarden van KVK Wemmel

=> Respect – Cohesie – Kameraadschap – Wil – Zelfdiscipline.

Sportieve rol van KVK Wemmel

We streven ernaar om een club te creëren die veel belang hecht aan de ontwikkeling van hoogwaardige activiteiten voor jongeren. Een werk voor jongeren op 4 niveaus, genaamd de doelstelling “VRPT”.

  • Vrijetijdsniveau  = beginners en vooral recreatief voetbal = KVK FOOT&FUN
  • Regionaal niveau = recreatief voetbal met de wens om te evolueren = Team B en/of C
  • Provinciaal niveau = competitievoetbal = Team A
  • Talentniveau = competitief voetbal met de ambitie om jongeren te brengen en voor te bereiden om in de toekomst de kern van het seniorenteam  A te integreren = post formatie

Op die manier willen we zoveel mogelijk Wemmelaars/Wemmelaarsters en buurgemeenten de kans geven om op hun niveau, dicht bij huis, te voetballen en hen te laten evolueren op het ritme van hun mogelijkheden en ambities.

De sportieve ambitie van deze 4 niveaus moet ondersteund worden door een duidelijk opleidingsplan en gecommuniceerd worden naar alle mensen die in de Club werken, door de ouders en door de spelers. Dit opleidingsplan voor jongeren moet kinderen op een leuke manier de verschillende facetten van het voetbal bijbrengen: technisch voetbal, tactisch inzicht, fysieke ontwikkeling, wedstrijdgeest, luisteren naar je lichaam, mentale veerkracht…

De maatschappelijke rol van KVK Wemmel

De club Wemmel wil een familieclub zijn en blijven die het beoefenen van voetbal aan zoveel mogelijk mensen toestaat zonder onderscheid te maken naar het sociale niveau van kinderen en ouders. (Mogelijkheid om het lidgeld in termijnen te betalen, kledingverkoop tijdens de fandag, korting voor broertjes/zusjes…)

Het moet een plek van ontmoeting en vervulling zijn voor spelers en ouders. Een plek waar mensen elkaar waarderen en respectvol met elkaar omgaan met respect voor elkaars verschillen (taal, geslacht, sociaal niveau, religie, seksuele geaardheid, kleur, handicap…) 

De sociale ambitie is ook om hen door de beoefening van voetbal de waarden te leren die door de club worden gedragen: Respect – Cohesie – Kameraadschap – Wil – Zelfdiscipline De Club wil spelers en ouders betrekken bij het reilen en zeilen van de club.