Gedragsregels voor ouders

Administratief beheer

Zij moeten het lidgeld binnen de gestelde termijnen betalen. Anders, en tenzij anders aangegeven, is de speler niet opgesteld, kan hij niet (meer) deelnemen aan de training en ontvangt hij zijn uitrustingspakket niet

Ondersteuning voor onze teams

Als onderdeel van de doelstellingen van onze opleiding van onze jongeren, worden ouders voortdurend gevraagd om:

 • Zich voorbeeldig te gedragen, zowel tegenover de spelers, coaches en afgevaardigden van het team waarvan hun kind deel uitmaakt, als tegenover de tegenstanders en scheidsrechters, evenals in het algemeen tegenover de leden van de club, wat aanzienlijk bijdraagt aan het goede imago van de club,
 • Hun kind zoveel mogelijk begeleiden tijdens trainingen en wedstrijden waaraan hij deelneemt, zoveel mogelijk samenwerken met de coach en de afgevaardigde van hun kind bij de organisatie van de verplaatsing van het team,
 • Zich onthouden van inmenging op enigerlei wijze in de sportieve beslissingen van de coach (samenstelling van het team, vervanging van een speler in een wedstrijd, enz …). In voorkomend geval kunnen zij hun opmerkingen melden aan de sportcoördinator;
 • Deelnemen aan de organisatie van clubevenementen (toernooien, eetfestijnen en andere festiviteiten) voor zover deze worden gebruikt om financiële middelen vrij te maken die bedoeld zijn om de opleiding van jongeren (materialen, uitrusting, enz …) of het uitdelen van geschenken (Sinterklaas, enz …) te verbeteren.

Verplichtingen van de ouders

Ouders worden eraan herinnerd dat:

 • Het is verboden om de kleedkamers te betreden voor, tijdens of na een wedstrijd of training (met uitzondering van de categorieën U6 en U7), tenzij speciale toestemming is gegeven door de coach / afgevaardigde,
 • Ze moeten het werk van de coach respecteren en niet de plaats van deze laatste innemen tijdens de wedstrijden, door verkeerde of tegenstrijdige instructies aan hun kind te geven,
 • Het is verboden om een veld of de neutrale zone van een veld te betreden terwijl daar een wedstrijd/training plaatsvindt. De neutrale zone wordt gedefinieerd als het gebied tussen de barrières rond het veld en de lijnen die het speelvlak afbakenen. Aangezien deze bepaling is vastgelegd in het reglement van de KBVB, laat ze geen enkele uitzondering toe.
 • Wanneer er geen vervoer door de club wordt verzorgd voor een wedstrijd op verplaatsing, zijn de ouders verantwoordelijk om hun kind zowel op de heen- als terugreis naar de bezochte club te vervoeren. Bij gebrek aan voldoende vervoer waardoor de groep niet naar een club kan gaan, kan een sportieve sanctie worden opgelegd aan de groep met als gevolg dat de spelers van de afwezige ouders niet worden opgeroepen voor de komende drie wedstrijden.
 • De faciliteiten van KVK Wemmel zijn geen kinderopvang. Het is belangrijk dat ouders hun kind volgen in hun voetbal- en sportontwikkelingen.

Niet-sportieve problemen oplossen

Elk niet-disciplinair niet-sportief probleem kan geldig worden voorgelegd aan de sportcoördinator of aan een lid van de jeugdcommissie.

Mededeling van gedragsregels

 • Document laten tekenen aangaande gedragsregels met de speler en/of ouders bij inschrijving in de club.
 • Herinnering aan de ouders bij het begin van elk seizoen tijdens de “Presentatie Nieuw Seizoen” door de jeugdmanager en/of de jeugdopleidingsmanager.
 • Herinnering aan spelers door de trainer of coördinator tijdens een van de eerste trainingen van het nieuwe seizoen.
 • Herinnering aan ouders en spelers per e-mail aan het begin van elk seizoen.

Het hele jaar door aanwezig en toegankelijk op de website van de club.