Missie & Visie

Missie

Kinderen, jongeren en volwassenen uit Wemmel en omgeving de kans geven om plezier te beleven door fysiek en mentaal te voetballen. Het voorstellen van een competitieve teamsport met een sterke verankering in de gemeente Wemmel en het delen van de door de Club gedragen waarden.

Visie

Wij streven ernaar een club te creëren die veel belang hecht aan de ontwikkeling van jeugdactiviteiten van hoge kwaliteit. De jeugd werkt op verschillende niveaus, zowel op regionaal als op provinciaal niveau. Op die manier willen we elke inwoner van Wemmel de kans geven om een sport op zijn of haar niveau te beoefenen. Wij zijn ambitieus en willen het elk jaar beter doen. Het jeugdopleidingsplan moet de kinderen op speelse wijze de verschillende facetten van het voetbal bijbrengen: technisch voetbal, tactisch inzicht, fysieke ontwikkeling, wedstrijdgeest, mentale weerbaarheid…

Bovendien krijgt iedereen die daarvoor openstaat de kans om in Wemmel een aantal levenswaarden te leren die verband houden met spel en groepsoefeningen.

KVK Wemmel wil een familieclub zijn en blijven. Het moet een ontmoetingsplaats zijn voor spelers en ouders. Een plek waar mensen plezier hebben en respectvol met elkaar omgaan.

Wij willen ook onze kinderen, onze jonge spelers, respect, (zelf)discipline, groepsgeest, beleefdheid, meertaligheid bijbrengen. Het is de bedoeling dat deze seniorenteams zoveel mogelijk worden samengesteld uit jongeren die in Wemmel zijn opgeleid. Daarom moeten er teams van verschillende niveaus zijn, zodat de jonge spelers die binnen de club worden opgeleid hun favoriete sport kunnen blijven beoefenen in “hun club” met “hun vrienden”. Met de ambitie om hen clubliefde bij te brengen en hen permanent bij de werking van de club te betrekken. Naast de voetbaltraining is het de bedoeling samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere sportclubs in de gemeente om het leren door hen andere disciplines te leren ontdekken. Dit is een toegevoegde waarde voor de kinderen